| Kvernevågen, 5978 Mjømna |  

Mjømen & Berge Byggeverksemd

| Trelast - Byggevarer - Nybygg - Renovering - Vinterlagring - Påkjøringsrampe for båthenger |
Om oss