Dei har også ledig stilling som handverkar/ tømrar

Stillingsbeskriving
Stillinga er ei 100% fast stilling som handverkar/tømrar, kor ein jobbar ute på oppdrag med byggtekniske oppgåver. I all hovudsak vil du kunne jobbe med oppdrag som nybygg, rehabiliteringsoppgåver og større byggeprosjekt. Jobben er allsidig, og det er sjeldan dei same oppgåvene frå dag til dag.

Vi tilbyr:

 • ​100 % fast stilling
 • Stort ansvar for eigne arbeidsoppgåver
 • Personlege utviklingsmoglegheiter i ein krevjande og interessant jobb
 • Jobbar ute på oppdrag i heile Gulen og Masfjorden kommune
 • Lønn etter avtale – tiltreding snarast
 •  Opplæring vil verte gitt


Utdanning:

 • Er utdanna tømrar, eller har lang erfaring innan handverkarfaget.
 • Har kjennskap til byggfaget, og utfordringane som utspeler seg her.

Den vi ser etter:

 • Har fagbrev som tømrar, eller mange års erfaring kan veie opp mot fagbrev
 • Snakkar norsk/engelsk
 • Kan ta ansvar og styre mindre prosjekt
 • Førarkort klasse B
 • Har gode referansar
 • Er personleg eigna til stillinga

Personlege eigenskapar:

 • Fagleg dyktig og har ekte entusiasme for tømrarfaget
 • Må kunne jobbe nøyaktig og sjølvstendig
 • Positiv og serviceinnstilt
 • Ærleg og lojal
 • God til å jobbe i team
 • Løysingsorientert

Spørsmål om stillinga kan rettast til dagleg leiar Jostein Berge tlf. 915 24 797.
Søknad og CV kan sendast til jostein@mbbygg.no 

Tiltreding snarast!

-.-