Ledig stilling som kontormedarbeidar hos Mjømen og Berge Byggeverksemd

 

 

Mjømen og Berge Byggeverksemd er ei lokal byggteknisk verksemd lokalisert på Mjømna i Gulen kommune. Dei utførar alt av byggtenester, hus, hytte, kai, tomt og liknande. Dei har utstyr og anleggsmaskiner for å utføre dei fleste oppdrag rundt tomtearbeid, i tillegg har dei trelast og anna utsal av materiale og utstyr.

 

Stillingsbeskriving

Stillinga er ei 100% fast stilling som kontormedarbeidar, kor ein jobbar med inn- og utfakturering, klargjering til rekneskapsførar og lønnskjøyring.
I tillegg vil ein jobbe med føring av material og timar på prosjekt, bestilling av varer til trelast, butikk og prosjekt og arbeid i butikk (lager, vareteljing, kasse).

Jobben er allsidig, og det er skjelden dei same oppgåvene frå dag til dag.

 

Me ser etter deg som:

 • Jobbar sjølvstendig og er strukturert
 • Er god på økonomi
 • Mestrar timeregistrering på prosjekt i ein hektisk kvardag
 • Kan bruke digitale verktøy
 • Har gode kommunikasjonsevner både munnleg og skriftleg (norsk/ engelsk)
 • Er serviceinnstilt og god på relasjonsbygging
 • Er personleg eigna for stillinga

Utdanning:

 • Økonomisk utdanning er å føretrekke
 • Erfaring eller god økonomisk forståing vurderast ved manglande utdanning
 • Ha kjennskap til, og erfaring frå arbeid med fakturering, rekneskap og lønn

Me tilbyr:

 • 100 % fast stilling
 • Stort ansvar for eigne arbeidsoppgåver
 • Personlege utviklingsmoglegheiter i ein krevjande og interessant jobb
 • Kontorstad på Mjømna
 • Lønn etter avtale – tiltreding over somarferien
 • Opplæring vil verte gitt

Spørsmål om stillinga kan rettast til dagleg leiar Jostein Berge tlf. 915 24 797.
Søknad og CV kan sendast til jostein@mbbygg.no.

Søknadsfrist: Innan 1. juli 2018

 

-.-