Ledig stilling som kontormedarbeidar hos Mjømen og Berge Byggeverksemd

Stillingsbeskriving

Stillinga er ei 100% fast stilling som kontormedarbeidar, kor ein jobbar med inn- og utfakturering, klargjering til rekneskapsførar og lønnskjøyring.
I tillegg vil ein jobbe med føring av material og timar på prosjekt, bestilling av varer til trelast, butikk og prosjekt og arbeid i butikk (lager, vareteljing, kasse).

Jobben er allsidig, og det er skjelden dei same oppgåvene frå dag til dag.

Me ser etter deg som:

 • Jobbar sjølvstendig og er strukturert
 • Er god på økonomi
 • Mestrar timeregistrering på prosjekt i ein hektisk kvardag
 • Kan bruke digitale verktøy
 • Har gode kommunikasjonsevner både munnleg og skriftleg (norsk/ engelsk)
 • Er serviceinnstilt og god på relasjonsbygging
 • Er personleg eigna for stillinga

Utdanning:

 • Økonomisk utdanning er å føretrekke
 • Erfaring eller god økonomisk forståing vurderast ved manglande utdanning
 • Ha kjennskap til, og erfaring frå arbeid med fakturering, rekneskap og lønn

Me tilbyr:

 • 100 % fast stilling
 • Stort ansvar for eigne arbeidsoppgåver
 • Personlege utviklingsmoglegheiter i ein krevjande og interessant jobb
 • Kontorstad på Mjømna
 • Lønn etter avtale – tiltreding over sumarferien
 • Opplæring vil verte gitt

Spørsmål om stillinga kan rettast til dagleg leiar Jostein Berge tlf. 915 24 797.
Søknad og CV kan sendast til jostein@mbbygg.no.

Søknadsfrist: Innan 10. juli 2019

Tiltreding: 1.august 2019

_____________________________________________________________________________________________________

Dei har også ledig stilling som handverkar/ tømrar

Stillingsbeskriving
Stillinga er ei 100% fast stilling som handverkar/tømrar, kor ein jobbar ute på oppdrag med byggtekniske oppgåver. I all hovudsak vil du kunne jobbe med oppdrag som nybygg, rehabiliteringsoppgåver og større byggeprosjekt. Jobben er allsidig, og det er sjeldan dei same oppgåvene frå dag til dag.

Vi tilbyr:

 • ​100 % fast stilling
 • Stort ansvar for eigne arbeidsoppgåver
 • Personlege utviklingsmoglegheiter i ein krevjande og interessant jobb
 • Jobbar ute på oppdrag i heile Gulen og Masfjorden kommune
 • Lønn etter avtale – tiltreding snarast
 •  Opplæring vil verte gitt


Utdanning:

 • Er utdanna tømrar, eller har lang erfaring innan handverkarfaget.
 • Har kjennskap til byggfaget, og utfordringane som utspeler seg her.

Den vi ser etter:

 • Har fagbrev som tømrar, eller mange års erfaring kan veie opp mot fagbrev
 • Snakkar norsk/engelsk
 • Kan ta ansvar og styre mindre prosjekt
 • Førarkort klasse B
 • Har gode referansar
 • Er personleg eigna til stillinga

Personlege eigenskapar:

 • Fagleg dyktig og har ekte entusiasme for tømrarfaget
 • Må kunne jobbe nøyaktig og sjølvstendig
 • Positiv og serviceinnstilt
 • Ærleg og lojal
 • God til å jobbe i team
 • Løysingsorientert

Spørsmål om stillinga kan rettast til dagleg leiar Jostein Berge tlf. 915 24 797.
Søknad og CV kan sendast til jostein@mbbygg.no 

Tiltreding snarast!

-.-