Mjømen og Berge Eiendom er eit eige AS for å skille drift og sal av nybygg frå vanleg tømrarverksemd og butikken i Kvernevågen.
Selskapet har i periodar leilegheiter til sal som antan er ferdige, under oppføring eller har godkjend byggesøknad.

 

Ta kontakt for meir informasjon