Kirker – Mjømen og Berge Byggeverksemd har skifta tak og utført diverse renovering/vedlikehold på kirkene i Gulen kommune opp igjennom åra.

Skjerjehamn – MB-Bygg var hovudentreprenør for renovering og utviding av den gamle handelstaden Skjerjehamn, kor Kong Olav-statuen står plassert, og Utkant-festivalen held til.

Arbeidet som vart utført omhandla renovering av den gamle Sveitservillaen, hovudbygningen og omliggande bygningar og brygger.

Link til SkjerjehamnI tillegg til renovering kan dei vere hovudentreprenør ved større nybygg.

I 2010 vart 4-mannsbustaden på Byrknesøy ferdigstillt, eit prosjekt som omfatta prosjektering, tomegraving, leveranse av stein og materialar – og reising av bygg.

Dei har og ført opp et nytt lagerbygg på eiga tomt i Kvernevågen med formål å kunne tilby vinterlagring av båtar under tak og i eit avlåst område. Dette bygget handterar mellom 20 til 30 båtar i forskjellig størrelse.

 

 

Design garasjen din sjølv!

 

Har du planar om å få på plass garasjen? Design den sjølv, og få med teikningar til byggemelding – samt materialliste.

Besøk byggplanlegger.no for å starte ditt garasje-prosjekt.

byggplanlegger01

Treng du hjelp?

Kom innom oss i Kvernevågen, så teiknar vi garasjen saman med deg. Vi kan også hjelpe med planlegging og teikning av hus, hytte og uteplass.